Victers channel online STD 9 classes

ഒരു ബെഞ്ചില്‍ ഒരു കുട്ടി മാത്രം; സ്‌കൂള്‍ തുറക്കുന്നതിന് മാര്‍ഗരേഖ

Thiruvananthappuram, Tuesday 05.10.2021 സ്‌കൂള്‍ തുറക്കുന്നതിന് മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കി ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. ഒരു ബെഞ്ചില്‍ ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുക. മാര്‍ഗരേഖയുടെ അന്തിമരൂപം ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.എല്‍.പി തലത്തില്‍ ഒരു ക്ലാസില്‍ 10 പേരെ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുക. യു.പിതലത്തില്‍ ഒരു ക്ലാസില്‍ 20 കുട്ടികളെ അനുവദിക്കും...Read more about Kerala school reopening date 2021 news

Victers First Bell 2.0 Timetable Today, Tomorrow

Victers First Bell 2.0 class 9 Timetable Today, Tomorrow:- 04.00PM To 05.00PM. Morning 8.00 to Evening 5.00 from every Monday to Friday for classes (Std 1st to 12th Class). .. Click here for Malayalam detailsVicters First Bell 2.0 Timetable Today, Tomorrow

Click here for Victers channel class 9 today live STD 9

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social science Class 27 (28-10-2021,Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 26 (28-10-2021,Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social science Class 26 (27-10-2021,Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 24 (27-10-2021,Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 28 (26-10-2021,Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Keralapadavali Class 21 (26-10-2021,Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 26 (26-10-2021,Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

victers channel class 1 First Bell 2.0 kerala school reopening date guidelines 2021 news Back to School - Education Ministers Interview (25-10-2021,Monday, First Bell 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 27 (25-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 16 (25-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics English Medium Class 09 (25-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 33 (18-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Keralapadavali Class 19 (18-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 20 (18-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 24 (11-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 17 (11-10-2021,Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 15 (09-10-2021, Saturay, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 23 (08-10-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 24 (08-10-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 21 (07-10-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 19 (07-10-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 31 (07-10-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social science Class 22 (06-10-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Information and Communication Technology Class 05 (06-10-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 20 (06-10-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 26 (05-10-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Keralapadavali Class 16 (05-10-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 18 (05-10-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 24 (04-10-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Keralapadavali Class 15 (04-10-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 30 (04-10-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 14 (01-10-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 23 (01-10-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 22 (01-10-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 06 (28-09-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 IT Class 03 (28-09-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 13 (28-09-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 29 (27-09-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 23 (27-09-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 19 (27-09-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 21 (06-09-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 16 (06-09-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social science Class 14 (06-09-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 8 (03-09-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 12 (03-09-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 18 (03-09-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 8 (31-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 11 (31-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 18 (31-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 14 (27-08-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 07 (25-08-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 10 (25-08-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 17 (25-08-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 12 (24-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social science Class 13 (24-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 16 (24-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 09 (17-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 09 (17-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 14 (17-08-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 11 (16-08-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 06 (16-08-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry English Medium Class 12 (14-08-2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics English Medium Class 13 (14-08-2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology English Medium Class 13 (14-08-2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 12 (13-08-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 13 (13-08-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social science Class 12 (12-08-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 15 (12-08-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 10 (11.08.2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 13 (11.08.2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 06( 03.08.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 08 ( 03.08.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Urdu Class 09( 03.08.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 13( 03.08.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 11 ( 02.08.2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 13( 02.08.2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 06 ( 01.08.2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Sanskrit Class 08 ( 31.07.2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Arabic Class 09 ( 31.07.2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Arabic Class 08 ( 31.07.2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 05 ( 30.07.2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 09 ( 30.07.2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 10 ( 29.07.2021, Thursdays, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 12 ( 29.07.2021, Thursdays, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 05 ( 28.07.2021, Wednesdays, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 10 ( 28.07.2021, Wednesdays, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 09 ( 27.07.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social science Class 08 ( 27.07.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 11 ( 26.07.2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 07 ( 26.07.2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 04 ( 22.07.2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 06 ( 22.07.2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 08 ( 20.07.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 10 ( 20.07.2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 05 ( 19.07.2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 08 ( 19.07.2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Sanskrit Class 06 (18-07-2021, Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 05 (18-07-2021, Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 07 (16-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 07 (16-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 05 (15-07-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 04 (15-07-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 09 (14-07-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 06 (14-07-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 03 (13-07-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 07 (13-07-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 03 (12-07-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 04 (12-07-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 04 (11-07-2021, Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Sanskrit Class 05 (10-07-2021, Saturday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 06 (9-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 08 (9-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Arabic Class 05 (9-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Arabic Class 06 (9-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Sanskrit Class 05 (9-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Urdu Class 05 (09-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Urdu Class 06 (09-07-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 05 (08-07-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 03 (08-07-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 03 (07-07-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 02 (07-07-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 04 (06-07-2021 Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 05 (06-07-2021 Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 07 (05-07-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 06 (05-07-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Urdu Class 04 (04-07-2021,Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Sanskrit Class 04 (04-07-2021,Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Arabic Class 03 (04-07-2021,Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 03 (04-07-2021,Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 04 (02-07-2021,Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 04 (02-07-2021,Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 06 (01-07-2021,Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 05 (01-07-2021,Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 03 (30-06-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 05 (30-06-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 03 (29-06-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 03 (29-06-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Sanskrit Class 02 (28-06-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Urdu Class 02 (28-06-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Arabic Class 02 (28-06-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 04 (28-06-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemistry Class 02 (28-06-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 03 (25-06-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 04 (25-06-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Malayalam Class 01 (24-06-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 02 (24-06-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Hindi Class 01 (23-06-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Chemisry Class 01 (23-06-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 02 (22-06-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 02 (22-06-2021, Tuesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 01 (21-06-2021, Monday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Sanskrit Class 01 (13-06-2021, Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Urdu Class 01 (13-06-2021, Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Kerala Paadavaly Class 01 (13-06-2021, Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Arabic Class 01 (13-06-2021, Sunday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 02 (04-06-2021, Friday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Physics Class 01 (04-06-2021, Friday First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Biology Class 01 (03-06-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class STD 9 First Bell 2.0 STD 09 Social Science Class 01 (03-06-2021, Thursday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class 9 First Bell 2.0 STD 09 English Class 01 (02-06-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

kite victers channel class 9 First Bell 2.0 STD 09 Mathematics Class 01 (02-06-2021, Wednesday, First Bell 2.0-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ 2.0)

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തത്സമയം സ്‌കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ( Kerala school admission online inauguration ceremony 2021, 01-06-2021, Tuesday )

First Bell 2.0 Signature song ജുണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന 'ഫസ്റ്റ്ബെല്‍ 2.0’ ഡിജിറ്റല്‍ ക്ലാസുകളുടെ മുദ്രാഗാനം കൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി പ്രകാശനം ചെയ്തു. Read more about First Bell 2.0 Signature song Victers channel online classes details

STD 9 Malayalam (Kerala paadavali) Class 12 ( 06-11-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi 16 ( 05-11-2020, Thurssday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi 16 ( 04-11-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemstry Class 21 ( 04-11-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics (Kerala padavali) Class 27 ( 03-11-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 25 ( 03-11-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Kerala padavali) Class 11 ( 02-11-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 24 ( 02-11-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Science Class 19 ( 23-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Urdu Class 04 ( 23-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 24 ( 22-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 23 ( 22-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Sanskrit Class 05 ( 22-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 23 ( 21-10-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaanapaadam) Class 14 ( 21-10-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 23 ( 21-10-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 22 ( 20-10-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Science Class 18 ( 20-10-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 14 ( 20-10-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 21 ( 19-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 19 ( 19-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 22 ( 19-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaana paadavali) Class 13 ( 16-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 20 ( 16-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 18 ( 16-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and Communication Technology Class 14 (15-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 21 (15-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Arabic Class 04 (15-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaana Paadavali) Class 12 ( 14-10-2020, Wednessday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 22 ( 14-10-2020, Wednessday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 17 ( 14-10-2020, Wednessday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and Communication Technology Class 13 (13-10-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 19 (13-10-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 17 (13-10-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 20 ( 12-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 13 ( 12-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaanapaadavali) Class 11 ( 12-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 13 ( 12-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaanapaadavali) Class 11 ( 12-10-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and Communication Technology Class12 ( 09-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaanapaadavali) Class 10 ( 09-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 12 ( 09-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 19 ( 09-10-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 18 ( 08-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 18 ( 08-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and Communication Technology Class 11 ( 07-10-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 11 ( 07-10-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 16 ( 07-10-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 21 ( 06-10-2020, Tuessday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaana Paadaavali) Class 09 ( 06-10-2020, Tuessday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Science Class 16 ( 06-10-2020, Tuessday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 20 ( 01-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthana Paadavali) Class 08 ( 01-10-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 10 ( 30-09-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistory Class 15 ( 30-09-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and communication Technology Class 10 ( 29-09-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 16 ( 29-09-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 17 ( 28-09-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Sceince Class 15 ( 28-09-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and Communication Technology Class 09 ( 25-09-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 19 ( 25-09-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Arabic Class 03 ( 24-09-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 16 ( 23-09-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Kerala paadavali) Class 09 ( 23-09-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Urdu Class 03 ( 22-09-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Sceince Class 12 ( 22-09-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Keralapaadavali) Class 08 ( 18-09-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 21 ( 18-09-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 09 ( 17-09-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 14 ( 17-09-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Sanskrit Class 04 ( 16-09-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 18 ( 16-09-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Kerala paadaavali) Class 08 ( 15-09-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 ICT Class 08 ( 15-09-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Studies Class 13 ( 14-09-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam Adisthaana paadam Class 07 ( 14-09-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 13 ( 11-09-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 17 ( 11-09-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Arabic Class 02 ( 09-09-2020, Wedneday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 ICT Class 10 ( 09-09-2020, Wedneday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 14 ( 08-09-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Urdu Class 02 ( 08-09-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam (Adisthaanapaadavali) Class 06 ( 07-09-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Studies Class 09 ( 07-09-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 16 ( 04-09-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 13 ( 04-09-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Adisthanapaadam Class 05 ( 03-09-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Sanskrit Class 03 ( 03-09-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 08 ( 27-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Arabic Class 01 ( 27-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malyalam (Adisthanapaadam) Class 04 ( 26-08-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 15 ( 26-08-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 15 ( 25-08-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 12 ( 25-08-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 14 ( 24-08-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Urdu Class 01 ( 24-08-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 25 (21-08-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 06 (21-08-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 14 (20-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 13 (20-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Sanskrit Class 02 (19-08-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 15 (19-08-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 07 (18-08-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 10 (18-08-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 13 (17-08-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Studies Class 11 (17-08-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam(kerala paadaavali) Class 05 (14-08-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 12 (14-08-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 14 (13-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and communication Technology Class 06 (13-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Kerala paadaavali Class 04 (07-08-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Kerala paadaavali Class 04 (07-08-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and communication Technology Class 05 (07-08-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 13 (06-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Sanskrit Class 05 (06-08-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 12 (05-08-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 11 (05-08-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 06 (04-08-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Adisthana paadaavali class 12 (04-08-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 11 (03-08-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 09 (03-08-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 12 (30-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 08 (30-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 12 (29-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Studies Class 10 (29-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and communication Technology Class 04 (28-07-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 11 (28-07-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 11 (27-07-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Studies Class 09 (27-07-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 10 (24-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 10 (24-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Studies Class 08 (23-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information and communication technology Class 03 (23-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 10 (22-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 9 (22-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 9 (21-07-2020, Tuesiday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 10 (21-07-2020, Tuesiday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 9 ( 17-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 2 ( 17-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 9 ( 16-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 8 ( 16-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 8 ( 15-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 9 ( 15-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 7 ( 14-07-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 7 ( 13-07-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 7 ( 13-07-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 7 ( 10-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 8 ( 10-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 7 ( 09-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 6 ( 09-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Science Class 6 ( 08-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 6 ( 08-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 6 ( 07-07-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 6 ( 07-07-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 6 ( 06-07-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 5 ( 06-07-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam Class 5 ( 03-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 5 ( 03-07-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 5 ( 02-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Science Class 5 ( 02-07-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 5 ( 01-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 5 ( 01-07-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Information Technology Class 2 ( 30-06-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam Class 3 ( 30-06-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 4 ( 29-06-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 4 ( 29-06-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam Class 3 ( 26-06-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 4 ( 26-06-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Science Class 4 ( 25-06-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 4 ( 25-06-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 3 ( 24-06-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Chemistry Class 4 ( 24-06-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 3 ( 23-06-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 4 ( 23-06-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 3 ( 22-06-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 9 Chemistry Class 3 ( 22-06-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 3 ( 19-06-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 3 ( 19-06-2020, Friday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Mathematics Class 02 ( 18-06-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Malayalam Class 02 ( 18-06-2020, Thursday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social science Class 03 ( 17-06-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 English Class 02 ( 17-06-2020, Wednesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD Chemistry Class 02 ( 16-06-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Biology Class 02 ( 16-06-2020, Tuesday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Social Science Class 02 ( 15-06-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Physics Class 02 ( 15-06-2020, Monday First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍)

STD 9 Hindi Class 02 ( 05-06-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 Chemistry Class 01 ( 05-06-2020, Friday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 STD 9 Information Communication and Technology Class 01 ( 04-06-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 Malayalam Class 01 ( 04-06-2020, Thursday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 Physics Class 01( 03-06-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 Hindi Class 01( 03-06-2020, Wednesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 Social Science Class ( 02-06-2020, Tuesday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 Biology Class 01( 02-06-2020, Tueday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 mathematics Class 01( 01-06-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

STD 9 English Class 01 ( 01-06-2020, Monday, First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്‍) Welcome class

Sharing us is caring Us!
Also you may like